Boverkets tillsynsrapport för 2012

Byggnadsnämndstillsyn, länsstyrelsetillsyn och tillsynsvägledning enligt PBL

Boverkets tillsynsrapport för 2012
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-014-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-015-1
Rapport:
2013:14
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverkets tillsynsrapport är en redovisning av uppdrag i plan- och byggförordningen och Boverkets regleringsbrev.

I rapporten redovisar Boverket erfarenheterna från byggnadsnämndernas och länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen samt Boverkets och länsstyrelsernas arbete med tillsynsvägledning enligt samma lagstiftning. Boverkets tillsyn i form av marknadskontroll av byggprodukter redovisas inte i denna rapport.

Sidansvarig: Publikationsservice