Boverkets indikatorer maj

Stabilitet och tilltro behövs nu mest av allt

Boverkets indikatorer maj
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-022-9
ISBN (PDF):
ISBN 978-91-7563-023-6

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Sidansvarig: Publikationsservice