Boverkets indikatorer november

Boverkets indikatorer november
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-047-2

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Sidansvarig: Publikationsservice