Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidragen 2012

Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-7563-085-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-086-1
Rapport:
2013:34

Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet gällande bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget. Målet med Boverkets tillsynsverksamhet är en väl fungerande bidragsverksamhet hos kommunerna med en hög grad av rättssäkerhet för den enskilde medborgaren. Syftet med Boverkets tillsyn är att vara främjande och förebyggande så att kommunerna medverkar till att reglerna inom den tillsynspliktiga verksamheten efterlevs. Boverket ser därför sin tillsynsfunktion inte bara som kontrollerande utan också som rådgivande och stödjande.

Denna rapport är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2012. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2013.

Tillbaka till toppen