Analys av delade incitament för energieffektivisering

Analys av delade incitament för energieffektivisering
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
92
ISBN (tryck):
978-91-7563-081-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-082-3
Rapport:
2013:32
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid

Boverket och Statens energimyndighet har haft i uppdrag att tillsammans analysera hinder för investeringar för att förbättra energiprestandan i befintliga byggnader som följer av delade incitament mellan fastighetsägare och hyresgäster, eller mellan ägare i andelsägd egendom.

Utredningen har även analyserat hinder för investeringar för att förbättra energiprestandan i nya byggnader som följer av delade incitament mellan byggherrar och fastighetsägare om fastigheter byggs för förvaltning eller försäljning. Analyser har gjorts för flerbostadshus som lokaler och ställts i relation till befintliga styrmedel för att hantera problemet. Uppdraget redovisas i den här rapporten.

Rapporten kan användas som underlag för att ta fram styrmedels- och åtgärdsförslag för att minska hinder för investeringar för att förbättra energiprestandan orsakade av delade incitament.

Sidansvarig: Publikationsservice