Ungdomars boende – lägesrapport 2012

Ungdomars boende – lägesrapport 2012
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-87131-14-1
ISBN (PDF):
978-91-87131-15-8
Rapport:
2012:7
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom sitt verksamhetsområde. Vi gör uppföljningen utifrån ett urval indikatorer som Boverket tidigare har identifierat i samarbete med Ungdomsstyrelsen.

I denna rapport redovisar vi utfallet av indikatorerna tillsammans med en kortfattad analys. Vi redovisar också i den mån det varit möjligt eventuella skillnader inom ungdomsgruppen och sätter resultaten i relation till befolkningen som helhet.

Sidansvarig: Publikationsservice