På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4. Utgåva 2

Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
150
ISBN (tryck):
978-91-620-0175-9

Denna handbok är version 2 av den handbok som Naturvårdsverket och Boverket tog fram 2009. Handboken har uppdaterats med anledning av ny lagstiftning och vissa avsnitt har utökats eller förtydligats.

Handboken är avsedd som en vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd. Vägledningen är tänkt som en uppslagsbok inom planering och prövning. Av vägledningen framgår förändringar i strandskyddslagstiftningen som infördes 1 juli 2009, hur kommunen kan arbeta med områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, hur prövningen av dispenser kan ske, hur hänsyn tas till allmänhetens tillgång till stränder och till djur- och växtlivet, hur fria passager kan utformas m.m.

Illustrationer om strandskydd

Här kan du ladda ner illustrationer från "Strandskydd – en vägledning för planering och prövning".

Det är fritt att använda illustrationerna och de finns högupplösta och lågupplösta.

Ange följande källa: Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket

Hur strandskyddet gäller generellt. Figur 1, sidan 9 i vägledningen.
Översiktskarta med regler för strandskydd och landsbygdsutveckling. Figur 2, sidan 13 i vägledningen.
Hemfridszon för en fastighet. Figur 24, sidan 111 i vägledningen.
Tillbaka till toppen