Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader

Sammanfattning och kommentarer från ett seminarium om svart bostadsmarknad

Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
978-91-87131-53-0
ISBN (PDF):
978-91-87131-54-7
Rapport:
2012:17
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Denna rapport utgör en dokumentation av Seminaret "Svart bostadsmarknad" som Boverket arrangerade den 26 mars 2012.

Rapporten är samtidigt svar på det återrapporteringskrav som myndigheten har enligt regleringsbrevet för 2012.
Boverket har regeringens uppdrag att redovisa konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader.

Sidansvarig: Publikationsservice