Kommunernas planberedskap

Svar på regeringsuppdrag planberedskap

Kommunernas planberedskap
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-87131-22-6
ISBN (PDF):
978-91-87131-23-3
Rapport:
2012:10
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har fått i uppdrag att bl.a. redovisa den kommunala planläggningsaktiviteten och planberedskapen och analysera orsakerna till att flera kommuner anser att bristande planberedskap och brist på detaljplaner i attraktiva lägen är hinder för bostadsbyggandet. Denna rapport utgör Boverkets redovisning av uppdraget.

Sidansvarig: Publikationsservice