Hushållens boendeekonomi

– Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad

Hushållens boendeekonomi
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
26
ISBN (tryck):
978-91-87131-00-4
ISBN (PDF):
978-91-87131-01-1
Rapport:
2012:3
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket ska enligt instruktionen följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden. Enligt återrapporteringskrav 1 i regleringsbrev 2011 ska Boverket ta fram en kortfattad rapport med fördjupad analys av situationen för en särskild grupp eller utifrån en relevant frågeställning inom ramen för området Bostadsmarknad.

Rapporten är Boverkets redovisning av uppdraget enligt återrapporteringskrav.

Sidansvarig: Publikationsservice