På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grönstruktur i landets kommuner

Grönstruktur i landets kommuner
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-87131-37-0
ISBN (PDF):
978-91-87131-38-7
Rapport:
2012:13
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Runt om i landet pågår det på många håll en aktiv planering av grönstruktur. I den här rapporten finns tips på valda delar ur grönstrukturprogram och översiktsplaner hos nitton kommuner.

De nitton kommunerna har valts ut med hjälp av Boverkets årliga miljömålsenkät. Materialet som kommunerna angivit i enkäten har undersökts med syfte att lyfta fram goda exempel indelade i teman.

Grönstruktur i landets kommuner har för avsikt att ingå i Boverkets allmänna översiktsplanevägledning. Genom goda exempel vill vi lyfta fram tips och metoder för planering av grönstruktur.

Sidansvarig: Publikationsservice