Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enkätstudier om bullerstörning

Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
116
ISBN (tryck):
978-91-87131-39-4
ISBN (PDF):
978--91-87131-40-0
Rapport:
2012:14

Buller är en miljöstörning som berör många människor i Sverige och har stora negativa samhällsekonomiska effekter. Trafikverket och kommunerna satsar årligen betydande resurser på att begränsa bullret genom bl.a. omfattande skyddsåtgärder.

Som underlag för vilka åtgärder som ska genomföras och prioriteras används främst uppgifter om bullerexponering. Men även störningsundersökningar används som underlag för beslut om vilka åtgärder som ska göras.

Rapporten har flera syften. Dels är det viktigt att öka kunskapsnivån om hur störningsundersökningar kan och bör utföras, dels utvärdera och beskriva en svensk tillämpning av den internationella standard som finns inom området.

Ladda ner: Sammanställning av enkätstudier, bilaga 3

Tillbaka till toppen