På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknaden 2012-2013

-med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
70
ISBN (tryck):
978-91-87131-18-9
ISBN (PDF):
978-91-87131-19-6
Rapport:
2012:8

Rapporten speglar bland annat kommunernas bedömningar av det aktuella läget på bostadsmarknaden. Förväntat bostadsbyggande och kommunernas arbete med boendeplanering belyses också, liksom insatser för särskilda grupper.

Kommuner som uppger att det är brist på bostäder i kommunen som helhet ökar för andra året i rad. Samtidigt har antalet kommuner som upplever ett överskott på bostäder minskat under 2012. Försäljningarna av allmännyttiga lägenheter 2011 var något mindre än hälften jämfört med 2010 års nivå. Det är en stor förändring eftersom det sedan 2008, året efter att tillståndsplikten avskaffades, sålts ett stort antal lägenheter per år. De flesta kommuner säljer bara ett litet antal lägenheter. En stor skillnad jämfört med tidigare år är att Stockholms stad endast sålt 1 740 lägenheter. Det totala allmännyttiga beståndet i landet utökades med inköp av sammanlagt drygt 3 900 lägenheter under år 2011, vilket var fyra gånger fler än under år 2010.

Bostadsmarknadsenkäten 2012–2013 bygger på resultat från Boverkets och länsstyrelsernas bostadsmarknadsenkät. Kommunerna besvarade enkäten i januari 2012. Alla utom en kommun har besvarat årets enkät.

Tillbaka till toppen