På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv

Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
156
ISBN (tryck):
978-91-87131-58-5
ISBN (PDF):
978-91-87131-59-2
Rapport:
2012:18
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Ett överskott på bostäder under 1990-talet har vänts till bostadsbrist under det senaste decenniet. Priserna på bostäder är höga både som en konsekvens av snabbt stigande inkomster och låga räntor men även därför att det har byggts för lite i förhållande till befolkningsökningen.

I rapporten en "Bostadsbristen ur ett helhetsperspektiv"  redovisar Boverket mått på bostadsbristen för samtliga kommuner i Sverige sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Storleken på bostadsbristen för riket som helhet stämmer väl överens med de resultat som Boverket tidigare redovisat som ett resultat av bostadsmarknadsenkäten (BME) och Boverkets indikatorer. Denna rapport har tillämpat ett ekonometriskt angreppssätt på samma fråga och kommit till liknande resultat.

Rapportens resultat kräver dock en fortsatt analys och en bredare konsekvensbeskrivning för att kunna utgöra nytta för bostadsmarknadens aktörer.

Sidansvarig: Publikationsservice