Bostadsanpassningsbidragen 2011

Bostadsanpassningsbidragen 2011
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-87131-41-7
ISBN (PDF):
978--91-87131-42-4
Rapport:
2012:15
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2011. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2012.

Sidansvarig: Publikationsservice