Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
100
ISBN (tryck):
978-91-87131-06-6
ISBN (PDF):
978-91-87131-07-3

Boverkets årsredovisning för 2011 redogör för en verksamhet som bland annat präglas av att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft under året. Årsredovisningen inleds med bland annat ”gd har ordet” och  ” Året som gått” med korta beskrivningar av vad Boverket gjort under 2011.  Därnäst kommer en resultatredovisning i fem avsnitt från våra olika verksamhetsområden samt Boverkets finansiella redovisning som består av resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.

Sidansvarig: Publikationsservice