Analys av bostadsbyggandet i Norden

– huvudrapport

Analys av bostadsbyggandet i Norden
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
82
ISBN (tryck):
978-91-86827-56-4
ISBN (PDF):
978-91-86827-57-1
Rapport:
2011:19
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket fick i januari 2011 i uppdrag att genomföra en analys av skillnaderna i utvecklingen på bostadsbyggnadsområdet i Sverige jämfört med övriga nordiska länder. I analysen har vi tittat på utvecklingen av bostadsbyggandet, bostadspolitik, produktionskostnader, finansieringsförutsättningar samt plansystemen.

Uppdraget redovisas dels i denna huvudrapport och dels i ett antal underlagsrapporter.

Sidansvarig: Publikationsservice