Utvärdering av stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Utvärdering av stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-86827-58-8
ISBN (PDF):
978-91-868271-59-5
Rapport:
2011:20
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

På uppdrag i regleringsbrevet för år 2006 utarbetade Boverket en plan för uppföljning och utvärdering av stödet för konvertering från direktverkande elvärme. I enlighet med denna har en slutlig uppföljning och utvärdering gjorts under hösten 2011.

Rapporten innehåller en redogörelse för stödets utfall, vilken effekt stödet har haft och till vilken kostnad.

Sidansvarig: Publikationsservice