Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010

Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-86827-54-0
ISBN (PDF):
978-91-86827-55-7
Rapport:
2011:18
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Ett allmännyttigt bostadsföretag ska varje år lämna uppgifter till länsstyrelsen om beslutad utdelning och hur denna beräknats. Länsstyrelserna har i sitt regleringsbrev i uppdrag att redovisa bostadsföretagens uppgifter om utdelningar och andra ekonomiska överföringar mellan bolag och ägare/moderbolag till Boverket. Boverket ska sammanställa länsstyrelsernas uppgifter och redovisa sammanställningen i en rapport till Regeringskansliet.

Rapporten är en sammanställning över de allmännyttiga bostadsföretagens uppgifter om utdelningar och andra ekonomiska överföringar för räkenskapsåret 2010. 

Observera att till den tryckta upplagan finns ett rättelseblad. I pdf-filen är rättelserna införda.

Sidansvarig: Publikationsservice