Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder

Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
55
ISBN (tryck):
978-91-86559-62-5
ISBN (PDF):
978-91-86559-63-2
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Kom igång!
Ett tillgängligt samhälle är nödvändigt för människor med funktionsnedsättning. Men det kan också vara bra för oss alla.
Läs rapporten och ta del av de insatser som har gjorts och se hur vi kan gå vidare. Kom igång! Kom vidare! Kom i mål! 
Rapporten "Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder "  är svaret på  ett regeringsuppdrag som visar vilket informationsarbete som gjorts sedan reglerna började gälla  2003.

 

 

Sidansvarig: Publikationsservice