Ungdomars boende – lägesrapport 2011

Ungdomars boende – lägesrapport 2011
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
978-91-86827-07-6
ISBN (PDF):
978-91-86827-08-3
Rapport:
2011:5
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom sitt verksamhetsområde. Vi gör uppföljningen utifrån ett urval indikatorer som Boverket tidigare har identifierat i samarbete med Ungdomsstyrelsen.

I denna rapport redovisar vi utfallet av indikatorerna tillsammans med en kortfattad analys. Vi redovisar också i den mån det varit möjligt eventuella skillnader inom ungdomsgruppen och sätter resultaten i relation till befolkningen som helhet.

Sidansvarig: Publikationsservice