Tidsbegränsade bygglov - Hur hanterar kommunerna frågan om lägre krav på parkeringsplatser för studentbostäder?

Tidsbegränsade bygglov - Hur hanterar kommunerna frågan om lägre krav på parkeringsplatser för studentbostäder?
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-86827-76-2
ISBN (PDF):
978-91-86827-77-9
Rapport:
2011:28
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har i regleringsbrevet för 2011 ett återrapporteringskrav inom Hållbart byggande och förvaltning.

Boverket ska särskilt informera kommunerna om möjligheten att medge tidsbegränsat bygglov, sammanställa och ge goda exempel på gemensamhetsutrymmen i studentbostäder samt redovisa hur kommuner hanterar frågan om lägre krav på parkeringsplatser för studentbostäder.

Sidansvarig: Publikationsservice