Sociala hyreskontrakt via kommunen

Den sekundära bostadsmarknadens kvantitativa utveckling efter år 2008

Sociala hyreskontrakt via kommunen
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
978-91-86827-88-5
ISBN (PDF):
978-91-86827-89-2
Rapport:
2011:33
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

I regeringens regleringsbrev för år 2011 har Boverket haft i uppdrag att undersöka den sekundära bostadsmarknadens storlek och uppdatera den kartläggning som gjordes 2008. Begreppet ”sekundär bostadsmarknad” avser kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den öppna bostadsmarknaden.

I rapporten redovisas den sekundära bostadsmarknadens utveckling, omfattning och inriktningen efter år 2008. 

Sidansvarig: Publikationsservice