Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

–delredovisning

Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
33
ISBN (tryck):
978-91-86827-86-1
ISBN (PDF):
978-91-86827-87-8
Rapport:
2011:32

Boverket fick i juni 2011 regeringens uppdrag om samhällsplanering som stimulerar fysisk aktivitet (uppdrag 13 i Boverkets regleringsbrev 2011).

Denna rapport utgör delredovisningen av uppdraget och är en fördjupad projektbeskrivning av hur Boverket har arbetat med uppdraget under 2011 och hur Boverket avser att genomföra regeringsuppdraget under 2012.

Sidansvarig: Publikationsservice