Radon i inomhusmiljön

– en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärde

Radon i inomhusmiljön
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
50
ISBN (tryck):
978-91-86559-85-4
ISBN (PDF):
978-91-86559-86-1
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

WHO rekommenderar hårdare krav för radonhalten i bostäder. Anledningen är att det uppmärksammats att flertalet lungcancerfall orsakaradon i bostäder uppstår i bostäder med en radonhalt under 200 Bq/m3, vilket är dagens rikt- och gränsvärde i Sverige. WHO rekommendesänkning av radonhalten inomhus till 100 Bq/m3.

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan; Arbetsmiljöverket, Boverket, Livsmedelsverket Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning. För genomförande och sakligt innehåll i rapporten ansvarar dessa myndigheter gemensamt.

Sidansvarig: Publikationsservice