Planering, byggande och boende

- Boverkets lägesrapport april 2011

Planering, byggande och boende
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
60
ISBN (tryck):
978-91-86827-05-2
ISBN (PDF):
978-91-86827-06-9

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vårt arbete spänner över ett stort område och vi behöver ständigt hämta in nya kunskaper. Med denna lägesrapport vill vi göra det lättare för dig att ta del av de fakta vi tar fram och de utmaningar vi ser.

Sidansvarig: Publikationsservice