På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser

Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
107
ISBN (tryck):
978-91-86827-83-0
ISBN (PDF):
978-91-86827-84-7
Rapport:
2011:31

Denna rapport är på kort tid framtagen som underlag till Näringsdepartementets och Socialdepartementets promemoria med departementens förslag på hur det reviderade energiprestandadirektivet kan införlivas i svensk bygglagstiftning.

Rapporten redovisar hur långt man kan komma med energihushållningskrav tekniskt och vilka ekonomiska konsekvenser detta medför. Denna rapport kommer även att användas i Boverkets systematiska arbete med att utveckla energihushållningskraven i Boverkets byggregler, BBR.

Tillbaka till toppen