Konkurrens på bostadsmarknaden

Konkurrens på bostadsmarknaden
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
186
ISBN (tryck):
978-91-86827-47-2
ISBN (PDF):
978-91-86827-48-9
Rapport:
2011:15
127,20 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Denna rapport är en analys av konkurrensförhållandena på bostadshyresmarknaden.

Rapporten har även karaktär av litteraturstudie i ämnet. Rapporten är skriven av Pål Sjöberg. Martin Hedenmo, Rolf-Erik Román, Anders Carlsson och Hans-Åke Palmgren har bidragit med värdefulla synpunkter.

Rapportbilagorna, där bland annat ägarstrukturer för bostadsfastigheter i hela riket och i enskilda kommuner framgår, är framtagna av Rolf-Erik Román.

Sidansvarig: Publikationsservice