Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatanpassning i planering och byggande

- analys, åtgärder och exempel

Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
88
ISBN (tryck):
978-91-86559-81-6
ISBN (PDF):
978-91-86559-82-3

Boverket konstaterar bland annat i  rapporten "Klimatanpassning i planering och byggande"  att det saknas mål och en övergripande strategi för klimatanpassning på nationell nivå.

Konsekvenser av klimatförändringen, exempelvis att havet stiger, omfattar alltid flera kommuner och vanligtvis hela landsändar. För att hantera konsekvenserna är det en fördel om det finns gemensamma planeringshorisonter som grund för det fortsatta arbetet på regional och lokal nivå. Boverket anser att som stöd för nationellt och regionalt klimatanpassningsarbete bör en nationell strategi för klimatanpassning tas fram.

Rapporten innehåller bland annat en fördjupad analys om hur systemet tillämpas och praktiska metoder och exempel på åtgärder som kan minska negativa konsekvenser av klimatförändringar.

Tillbaka till toppen