Klimatanpassning i planering och byggande

- analys, åtgärder och exempel

Klimatanpassning i planering och byggande
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
88
ISBN (tryck):
978-91-86559-81-6
ISBN (PDF):
978-91-86559-82-3
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket konstaterar bland annat i  rapporten "Klimatanpassning i planering och byggande"  att det saknas mål och en övergripande strategi för klimatanpassning på nationell nivå.

Konsekvenser av klimatförändringen, exempelvis att havet stiger, omfattar alltid flera kommuner och vanligtvis hela landsändar. För att hantera konsekvenserna är det en fördel om det finns gemensamma planeringshorisonter som grund för det fortsatta arbetet på regional och lokal nivå. Boverket anser att som stöd för nationellt och regionalt klimatanpassningsarbete bör en nationell strategi för klimatanpassning tas fram.

Rapporten innehåller bland annat en fördjupad analys om hur systemet tillämpas och praktiska metoder och exempel på åtgärder som kan minska negativa konsekvenser av klimatförändringar.

Sidansvarig: Publikationsservice