Hyror i Sverige år 1975 till 2009

Hyror i Sverige år 1975 till 2009
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
978-91-86559-69-4
ISBN (PDF):
978-91-86559-70-0
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket ska enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav ta fram en rapport med en fördjupad analys av situationen för särskild grupp eller utifrån relevant frågeställning inom ramen området Bostadsmarknad.

Ungefär 44 procent av Sveriges bostäder är upplåtna med hyresrätt och nästan var tredje person i Sverige bor i en hyresrätt.

Denna rapport redovisar hur utvecklingen har sett ut de senaste 35 åren vad gäller hyror, hyror i nyproducerade bostäder och även något kort om produktionskostnader och hushållens inkomster.

Sidansvarig: Publikationsservice