Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos för 2012

Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos för 2012
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-86827-34-2
ISBN (PDF):
978-91-86827-35-9
Rapport:
2011:12

Boverket ska enligt instruktionen följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden. Enligt återrapporteringskrav 1 i Boverkets regleringsbrev för år 2011 ska Boverket ta fram en kortfattad rapport om hushållens boendeekonomi vad gäller nuläge och prognos framåt i tiden.

I denna rapport redovisas hushållens boendeutgifter, disponibla inkomster, konsumtionsutrymme efter att boendet har betalats och andelen av hushållens inkomster som går till boendeutgifter. I rapporten redovisas utfallet för år 2009 – vilket är det senaste året det finns statistikuppgifter – och prognosvärden för år 2012.

Sidansvarig: Publikationsservice