Förbättrade prognoser

Förbättrade prognoser
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
74
ISBN (tryck):
978-91-86827-43-4
ISBN (PDF):
978-91-86827-44-1
Rapport:
2011:14
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket lämnar varje år ett antal prognoser, inom områden som hållbara städer, olika investeringsstöd och bidrag. Den här översynen beskriver arbetet med prognoser, hur de redovisas, förslag på förbättrade prognoser, rapportering och analysmodeller.

Sidansvarig: Publikationsservice