Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fara på taken

svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar

Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
50
ISBN (tryck):
978-91-86827-16-8
ISBN (PDF):
978-91-86827-17-5
Rapport:
2011:7

Taksäkerhetskommittén lämnade den 13 mars 2008 in en skrivelse till Miljödepartementet angående förändringar i reglerna kring taksäkerhet. Skrivelsen innehöll förslag på ändrade retroaktiva krav samt förslag på obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar. Miljödepartement gav Boverket i juli 2010 i uppdrag att analysera förslagen i skrivelsen.

Denna rapport innehåller konsekvensanalyser av de två förslag som taksäkerhetskommitténs skrivelse till Miljödepartementet innehöll. Bo-verket bedömer dels kostnaden och nyttan av framflyttade retroaktiva krav vad gäller taksäkerhetsanordningar, dels kostnaden och nyttan av att införa obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar. Det förs även en diskussion som tar upp problematik kring takolyckor.

Tillbaka till toppen