Erfarenheter från takras i Sverige vintrarna 2009/10 och 2010/11

En slutredovisning av Boverkets regeringsuppdrag M2010/2276/H

Erfarenheter från takras i Sverige vintrarna 2009/10 och 2010/11
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
88
ISBN (tryck):
978-91-86827-19-9
ISBN (PDF):
978-91-86827-20-5
Rapport:
2011:8
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket fick regeringens uppdrag år 2010 att utreda orsaken till de takras som förekommit på stora byggnader under vintern 2009-2010. I Boverkets delrapport som redovisades i juni 2010 finns en del förslag till orsaker och åtgärder.

I denna slutrapport, Erfarenheter från takras i Sverige i samband med snölast de två senaste vintrarna, finns en närmare beskrivning av orsakerna. Det finns också Boverkets förslag till åtgärder för att försöka förebygga framtida takras.

Sidansvarig: Publikationsservice