En förstärkt analysfunktion på bostadsområdet

Konsekvenser av en eventuell sammanslagning av Statens bostadskreditnämnd och Boverket

Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
saknas

I rapporten redovisas myndigheternas analys av för- och nackdelar med en sammanslagning. Sammantaget överväger enligt vår bedömning fördelarna med en sammanslagning. Den viktigaste fördelen ligger i synergier mellan de båda myndigheternas utrednings- och analysverksamhet om bostadsmarknaden och i den löpande sakverksamheten.

Det finns också tydliga sammordningsfördelar mellan de båda myndigheternas övriga verksamhet såsom till exempel stöd- och bidragshantering. Myndigheterna har därtill närliggande eller rentav överlappande uppgifter och ansvar på bostadsmarknaden och en sammanslagning kan ge upphov till såväl minskade kostnader som andra effektiviseringsvinster.

Sidansvarig: Publikationsservice