De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-86827-62-5
ISBN (PDF):
978-91-86827-63-2
Rapport:
2011:21

I regleringsbrevet avseende 2011 fick Boverket i uppdrag av regeringen att följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden samt att följa effekterna av förändringar i hyreslagen. Under detta år förändrades de allmännytta bolagens ställning i Sverige i framförallt två avseenden.

En ny lag började gälla för hur bolagen skulle bedriva sin verksamhet. Samtidigt infördes nya regler i hyreslagen som medförde att allmännyttans normgivande ställning på hyresmarknaden upphörde. Dessutom infördes en ny skyddsregel i hyreslagen.

Sidansvarig: Publikationsservice