Bostadsanpassningsbidragen 2010

Bostadsanpassningsbidragen 2010
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-86827-38-0
ISBN (PDF):
978-91-86827-39-7
Rapport:
2011:13
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2010. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2011.

Sidansvarig: Publikationsservice