Verktygslådan - enkelt avhjälpta hinder

Verktygslådan - enkelt avhjälpta hinder
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
11
ISBN (tryck):
saknas
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Cd-skivan ”Nu ska alla enkelt avhjälpta hinder bort! Exempel, praktiska råd och verktyg” innehåller material som både privata och offentliga fastighetsägare kan använda i arbetet med enkelt avhjälpta hinder. Några av dokumenten inriktar sig särskilt på kommunernas tillsynsansvar.

Ur innehållsförteckningen:

  • Göra egna dokument:
    Broschyr, Tillgänglighetsplan, Brev, Inventera
  • Kunskapsbas:
    Om bedömningar, Om tillsyn, Om funktionsnedsättningar, Om arbetsprocessen

Cd-skivan delades ut på seminarierna med mottot ”Enkelt avhjälpta hinder ska bort!”, som genomfördes hösten 2009.

Sidansvarig: Publikationsservice