Utvärdering av systemet med energideklarationer

Utvärdering av systemet med energideklarationer
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
96
ISBN (tryck):
978-91-86342-66-1
ISBN (PDF):
978-91-86342-67-8
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

I oktober 2006 trädde lagen om energideklaration för byggnader i kraft. Detta är en första utvärdering av systemet med energideklarationer. Då det ännu är för tidigt att utvärdera systemets effekter har utvärderingen inriktats på systemet och på de aktörer som styrmedlet förväntas påverka, 

I rapporten, som är ett svar på ett regeringsuppdrag, lämnas en rad förslag till mindre ändringar och justeringar som Boverket anser nödvändiga. Rapporten innehåller också förslag till vidare utredningar, på områden där vi kan se att det krävs djupare analyser och noggranna konsekvensutredningar före eventuella ändringar.

Sidansvarig: Publikationsservice