Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar

Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
978-91-86342-64-7
ISBN (PDF):
978-91-86342-65-4
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

År 2007 utarbetade Boverket en plan för utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanläggningar. Hösten 2009 genomfördes en utvärdering av stödet. Denna rapport innehåller en redogörelse för stödets utfall, vilken effekt stödet har haft och till vilken kostnad.

Sidansvarig: Publikationsservice