På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
53
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86342-76-0
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

I regleringsbrevet för 2009 fick Boverket i uppdrag att följa upp hur väl nya byggnader anpassats efter de nya reglerna och hur utfallet blivit.

I denna rapport redovisas resultatet som har tagits fram genom uppföljning via kommuner samt via energideklarationssystemet och fältstudie. Kommunerna har en nyckelroll när det gäller tillsynen av att byggreglerna efterlevs. Rapporten beskriver även hur detta arbete bedrivs i kommunerna. I regleringsbrevets uppdrag ingår även att skärpa kraven på energihushållning till 2011. Detta förestående arbete kommenteras i rapporten.

Sidansvarig: Publikationsservice