Ungdomars boende

Lägesrapport 2010

Ungdomars boende
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
978-91-86559-25-0
ISBN (PDF):
978-91-86559-26-7
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

I dagsläget visar runt hälften av landets kommuner på att det är brist på bostäder för unga. Samtidigt håller den stora ungdomsgenerationen, som föddes i slutet på 1980- och början på 1990-talet, på att etablera sig på bostadsmarknaden.

Men hur bor ungdomar idag – och hur kan boendet och den omgivande miljön påverka ungdomars framtida möjligheter? Finns det skillnader i boendevillkor mellan ungdomar med olika bakgrund, ålder och kön?

I den här rapporten redogör Boverket för indikatorer som boendeform, tillgången på bostäder, trivsel och i vilken utsträckning ungdomar bor kvar hemma. Värdefull information för myndigheter, samhällsplanerare och företag i bygg- och fastighetsbranscherna.

Sidansvarig: Publikationsservice