Trygghetsvandring - tankar på vägen

Trygghetsvandring - tankar på vägen
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
27
ISBN (tryck):
978-91-86559-22-9
ISBN (PDF):
978-91-86559-24-3
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Det här är en skrift till stöd för personer som planerar att gå med på en trygghetsvandring som deltagare. Den ger bland annat exempel på frågor som är viktigt att tänka på under vandringen för fånga upp olika aspekter av trygghet och trivsel.

En trygghetsvandring kan vara ett viktigt steg för ett mänskligare samhälle. Genom att delta på en vandring kan du vara med och skapa förutsättningar för lustfyllda möten, trivsamma miljöer och trygghet i ditt område.

Skriften en utveckling av den metod för trygghetsvandringar som Tryggare Mänskligare Göteborg tog fram i början av 2000-talet. Metoden har bland annat utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv. Skriften är en samproduktion mellan Tryggare och Mänskligare Göteborg, Boverket och Brå.

Sidansvarig: Publikationsservice