Trösklar till bostadsmarknaden

Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Trösklar till bostadsmarknaden
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-86342-84-5
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har i en rad undersökningar analyserat hinder för inträde på bostadsmarknaden som kan leda till hemlöshet. En del av dessa rapporter har tagits fram inom Boverkets deltagande i regeringens hemlöshetsstrategi 2007 – 2010.

Boverket har skrivit om vilka principer fastighetsägare följer då de fördelar lägenheter. Vi har skrivit om ungdomars problem att finna bostäder. Vi har skrivit om asylsökandes och flyktingars boende.

Sidansvarig: Publikationsservice