Student söker bostad

Översyn av studenternas bostadssituation

Student söker bostad
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
140
ISBN (tryck):
978-91-86342-82-1
ISBN (PDF):
978-91-86342-83-8
127,20 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Rapporten är ett svar på ett regeringsuppdrag om en översyn av studenternas bostadssituation på olika orter. Bristen på bostäder för studenter har hösten 2009 varit en aktuell fråga. Stora ungdomskullar och situationen på arbetsmarknaden har medverkat till att fler påbörjar högskolestudier.

Flera av de stora universiteten och högskolorna är belägna i storstadsområden och andra tillväxtregioner som har haft brist på bostäder under större delen av 2000-talet. Den ökade tillströmningen av studenter  innebär att bristen på bostäder ökar. Studenter är generellt sett en ekonomiskt svag grupp och har svårt att konkurrera med andra grupper om de tillgängliga bostäderna.
Bilaga till rapporten "Student söker bostad"

Sidansvarig: Publikationsservice