Stöd till planering för vindkraft

Snart har 200 kommuner sökt

Stöd till planering för vindkraft
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
4
ISBN (tryck):
saknas

Broschyren vänder till de som har möjlighet att söka stöd till planering för vindkraft. I år finns det 30 miljoner kronor att fördela till kommuner, länsstyrelser samt regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan.

Sidansvarig: Publikationsservice