På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Socialt hållbar stadsutveckling

- en kunskapsöversikt

Socialt hållbar stadsutveckling
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
210
ISBN (tryck):
978-91-86559-51-9
ISBN (PDF):
978-91-86559-52-6

Rapporten handlar om sociala aspekter av hållbar stadsutveckling, med fokus på socioekonomiskt svaga bostadsområden. Hur kan man motverka segregation och främja integration med hjälp av åtgärder i den fysiska samhällsplaneringen?

Rapporten ger en överblick över de erfarenheter, ambitioner, metoder och förhållningssätt som man i dag möter i samband med stadsutveckling och områdesförnyelse där sociala frågor fokuseras. Rapporten innehåller exempel på stadsförnyelseprojekt i de tre storstadsregionerna och andra städer i Sverige och kompletteras med en internationell utblick.

Rapporten är en återrapportering till regeringen på Boverkets uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt inom området.

Ladda ner bilagor till rapporten

Bilaga 1: Boendesegregation – orsaker och mekanismer

Bilaga 2: Urban and social segregation: an analysis of the methods used in urban regeneration projects

Bilaga 3: Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden

Tillbaka till toppen