På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Socialt hållbar stadsutveckling

- en kunskapsöversikt

Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
210
ISBN (tryck):
978-91-86559-51-9
ISBN (PDF):
978-91-86559-52-6

Rapporten handlar om sociala aspekter av hållbar stadsutveckling, med fokus på socioekonomiskt svaga bostadsområden. Hur kan man motverka segregation och främja integration med hjälp av åtgärder i den fysiska samhällsplaneringen?

Rapporten ger en överblick över de erfarenheter, ambitioner, metoder och förhållningssätt som man i dag möter i samband med stadsutveckling och områdesförnyelse där sociala frågor fokuseras. Rapporten innehåller exempel på stadsförnyelseprojekt i de tre storstadsregionerna och andra städer i Sverige och kompletteras med en internationell utblick.

Rapporten är en återrapportering till regeringen på Boverkets uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt inom området.

Ladda ner bilagor till rapporten

Bilaga 1: Boendesegregation – orsaker och mekanismer

Bilaga 2: Urban and social segregation: an analysis of the methods used in urban regeneration projects

Bilaga 3: Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden

Tillbaka till toppen