Regionala analyser av bostadsmarknaden

Regionala analyser av bostadsmarknaden
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
26
ISBN (tryck):
978-91-86559-53-3
ISBN (PDF):
978-91-86559-54-0
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Enligt regleringsbrevet för år 2010, ska Boverket stödja länsstyrelserna i deras uppdrag med att ta fram regionala analyser av bostadsmarknaderna samt göra en sammanfattning av resultaten i dessa.

De regionala analyserna ger en bild av utvecklingen på de olika bostadsmarknaderna i länen. Varje län har sina specifika föutsättningar, men vissa gemensamma utmaningar återkommer. 2010 års analyser består av fördjupningar enligt två teman: bostadsbyggandet och kommunernas arbete med boendefrågorna.

Sidansvarig: Publikationsservice