PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsföretag

PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsföretag
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
17
ISBN (tryck):
saknas

BKN:s underlagsrapport till rapporten "Finansieringsinstrument för engergieffektivisering" som Energimyndigheten skrivit.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice