Plats för trygghet

Inspiration för stadsutveckling

Plats för trygghet
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
89
ISBN (tryck):
978-91-86559-49-6
ISBN (PDF):
978-91-86559-50-2
254,40 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Skriften fokuserar på hur utformningen av den fysiska miljön kan påverka kvinnor och mäns, flickor och pojkars känsla av trygghet eller otrygghet i stads- och tätortsmiljöer. Den innehåller tips och idéer kring hur du kan arbeta med att stärka tryggheten i det offentliga rummet.

Skriften har tagits fram inom regeringsuppdraget ”Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv”. Den är en av tre fristående skrifter som tillsammans tar ett grepp om trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Skriften finns i engelsk översättning.

Sidansvarig: Publikationsservice